Osvícení

Nové články

Nelpění - vloženo:24.12.2005

Jednou z důležitých ctností, které je dobré rozvíjet pokud chceme dosáhnout nějakých výsledků na duchovní cestě je nelpění.

Autor: LEVIT

Tao te ťing - vloženo: 24.12.2005

1.Tao, o němž možno hovořit,
není Věčné Tao.
Jméno, jímž můžeme pojmenovat,
není Věčným Jménem.
Bezejmenné jest počátkem nebes a země,
pojmenovatelné jest Matkou všech věcí.

Autor: Laoc´

 
Vyhledávání:
Internet osviceni.unas.cz

Anketa

Jak se vám líbí design stránek?
Poslední změna:
Přidat mezi oblíbené položky
kontakt -Citat: Kdo zná svou vlastní podstatu,
a nejvnitřnější pravdu,
je navždy šťasten. -Milarepa

LAST NEWS:

12.10.2005 - Proč vyvíjet radostnou náladu

18.3.2005 Gustav Meyrink- povídka Hra cvrčků 8.2.2005 Úprava designu a aktualizace obsahu
8.2.2005 přidána sekce Geshe Rabten
19.12.04 Přidána sekce František Drtikol
5.11.04 Pataňdžaliho jógasútra 20.8.04 život Sariputty
2.8.04 Jama
2.8.04 Nijama
26.5.04 - J. Studený - Jóga a genetika
30.3.04 - Věda a jóga - Věda a EEG
30.3.04 - Věda a jóga - Závěr
22.3.04 - Věda a jóga - Vědecké základy jógy -3.část
14.3.04 - Rostislav Kocourek, Antonín Bajer - Věda a jóga - 1.část a 2.část
26.2.04 - Gustav Meyring - fragment ze Zelené tváře
4.2.04 - Recenze z časopisu GEMMA od K.Funka: K.Minařík- Kéčara, poutník po obloze
19.9.03 Povídka vězení od M.Nesmitha
7.4.2003 - Džňánajóga
13.3.2003 - spuštěn ON-LINE mystický slovník - Doporučuji.

 XHTML 1.0  Validate
 W3C  CSS 2.1

V BŘÍŠKU
V bříšku těhotné ženy byla dvě miminka. První se druhého zeptalo:
- Věříš v život po porodu?
- Určitě. Něco po porodu musí být.
Možná jsme tu hlavně proto, abychom se připravili na to, co bude pak.
- Blbost, žádný život po porodu není.
Jak by vůbec mohl vypadat?
- To přesně nevím, ale určitě tam bude více světla než tady.
Třeba budeme běhat po svých a jíst pusou.
- No to je přece nesmysl!
Běhat se nedá.
A jíst pusou, to je úplně směšné!
Živí nás přece pupeční šňůra.
Něco ti řeknu. Život po porodu je vyloučený - pupeční šňůra je už teď moc krátká.
- Ba ne, určitě něco bude.
Jen asi bude všechno trochu jinak, než jsme tady zvyklí.
- Ale nikdo se přece odtamtud po porodu nevrátil.
Porodem prostě život končí.
A vůbec, život není než vleklá stísněnost v temnotě.
- No já přesně nevím, jak to tam bude po porodu vypadat, ale každopádně uvidíme mámu a ta se o nás postará.
- Mámu?
Ty věříš na mámu?
A kde má podle tebe být?
- No přece všude kolem nás!
V ní a díky ní žijeme.
Bez ní bychom vůbec nebyli.
- Tomu nevěřím!
Žádnou mámu jsme nikdy neviděl, takže je jasné, že žádná není.
- Ale někdy když jsme zticha, můžeme zaslechnout, jak zpívá nebo cítit, jak hladí náš svět.
- Víš, já si fakt myslím, že opravdový život nás čeká až potom…

Polohová energie - energie hmotného bodu, předmětu(tělesa), jejíž hodnota se mění vynaloženou prací. Je-li tedy hodnota polohové energie hmotného předmětu, ležícího na zemi, tedy na určitém místě v nějakém souřadnicovém systému, rovna nule, můžeme ji změnit tím, že tento předmět zvedneme do vyšší polohy. Předmět nám tuto energii může vrátit, zpět, když se přemísťuje na původní místo, ve formě nějaké práce

Ze stanoviska mystiky jsou současné kvalitativní hodnoty člověka, především intelektuální, jeho polohovou energií. Tuto p.e získal žitím v prostředí, jehož musel akceptovat; tak vznikají momenty omezovaní, jež si prostředí na něm vynucuje. Působení tohoto omezování se pak může odkládat za práci, jíž se jeho p.e. změnila. Ale podle teorie mystiky se žádný současný stav člověka nepovažuje za nejlepší. O tom svědčí jeho tužby po lepších životních podmínkách; tužby tu hrají roli podněcovatelů k vynakládání další práce, aby jeho nynější polohová energie byla dále měněna k jeho osobnímu prospěchu. V praxi to znamená, že už na počátku mystické snahy musí každý vnitřní napětí, jež pociťuje jako krizi, dále zvyšovat, až jeho p.e. přes stoupající& odpor dosáhne stavu, kde tato krize přestává.

Obrazně řečeno to s p.e. každého jedince vypadá tak, že jeho specifická p.e. bývá napadána společností prostřednictvím smyslových lákadel, které mu nabízí. Tato lákadla ho mají učinit malátným a posléze snadno vykořisťovatelným tvorem. Je-li však tento jedinec mysticky správně poučen, doví se, že se jimi nesmí nechat svést, nýbrž usebráním s sobě jim odolat a tím zvýšit odporovou sílu, odolnost; ta sama způsobí, že se jeho p.e. bude dále zvyšovat.

Můžeme si lidství ve vztahu k p.e. představovat tak, jako by žilo v uzavřeném kráteru, jehož okraj je obehnán strmými horami, pak na dně toho kráteru žijí lidé nejelementárnější a na svazích obepínajících jej hor lidé mravně a intelektuálně pokročilejší; k vrcholkům těchto hor šplhají těchto hor se ubírají mystikové, jež inspiruje tradice, že za nimi je nekonečno s jeho vysokými a kladnými duchovními, duševními a prožitkovými hodnotami. To ovšem diletantský mystika neví. Proto nevyhledává štěstí dosažitelné po nejvyšším vypětí sil, kdy se balvan - člověk převalí přes strmé vrcholy kráteru života, ale hledá prchavé štěstí prýštící z pádu z vyšší p.e. do nižší. Tímto pádem se totiž vždy v podobě slastných pocitů vrací práce vynaložená na zvednutí p.e., neboť její zvednutí bylo závislé na krizích vývojového procesu.

Tento pád však není jednoduchý. Na dně kráteru života jsou lidské bytosti tak stěsnány, že tvoří téměř masu, jejíž celkový pohyb je vyvolán vzájemným bojem jednotlivců o volnost a svobodu; nemilosrdným bojem, podmíněným prostým pudem sebezáchovy. To však nemůže vést k ničemu dobrému. Tíseň způsobovaná prostředím ponechává každému jen velice malý rozhled, takže řešení bezprostředních problémů hledá ve snaze každého kolem sebe zničit, protože každého považuje a pravou překážku hledaného štěstí.

Dobrá mystická nauka nás však poučuje o tom, že má-li už člověk lepší p.e. získanou životními zkušenostmi v rodové posloupnosti, má ji dále zlepšovat. Má sebe jakožto Sisyfův balvan začít valit na vrchol okrajových hor kráteru života a tím se vyhnout životu na dně kráteru, kde se tíseň z hustoty spolubližních zvyšuje. Směrem vzhůru se zase zmenšuje, neboť, těch kdo mají vyšší odporovou sílu, je méně. Ale zkušenosti z praktické mystiky svědčí o tom, že okrajové hory kráteru života jsou tím strmější, čím jsou blíž k vrcholu. Proto i snaha dovalit sebe - balvan - na vrchol naráží  na větší a větší odpor. Síla k jeho přemožení bude nalezena v odstranění těkavosti mysli a dále pak v mobilizaci všech duševních sil bytosti. Posléze musí byt bytost soustředěna jakoby do jediného bodu, do myšlenky na jediný cíl, která každého zbavuje všech postranních zájmů.

Podle teorie mystiky má člověk obvykle právě tolik potenciální energie, že tento úkol může splnit. Když se to podaří, pak se méně silní jako balvan přes okraj hory překulí na vnější stranu kráteru života a získaná p.e. se pak vrátí jako pocit, že navždy unikli všem dřívějším ohrožením a tísním do nové sféry života, již znají ti, kdo tento úkol vykonali. Silnější však dokáží sebe - balvan - na vrcholu hor kráteru podržet a vyvážit a s rozmyslem pustit do podmínek pro ně nejlepších.

Tak tedy p.e. člověka, získaná životními zkušenostmi věků, může být stejně promarněna jako zlepšena podle toho, jak kdo pochopil problém jejího vzniku. Kdo se snaží tíseň svého bytí překonat nebo odstranit cestou bez odporu, padne na dno kráteru života, odkud bude muset vystoupit opakováním všech útrap naprostého otroctví vnějším okolnostem vnějším okolnostem. Na tom nezáleží , zda tam padl diletantskou mystikou nebo narkomanií. Oba směry jsou totiž stejné. Ale když člověk rozvážně napětí a tím i odporovou sílu zvyšuje, pak svou p.e. zlepšuje; je-li odporová síla zvyšována systematicky, může být člověk balvan - dovalen až do transcendentní oblasti, vyšší to dimenze individuálního žití.
Zdroj:Malý mystický slovník naučný

Sebepozorování - má mít dva aspekty: pozorování povrchu a pozorování nitra.Pozorování povrchu se vyznačuje tím, že víte, co dělají vaše ruce, nohy , hlas a jakou máte mimiku, čili vás to vede ke společenské vychovanosti v zevním smyslu a k mystickému zdokonalení na povrchu; jím se totiž dociluje mystická dokonalost v celku. Je nutno dávat pozor, aby se sebepozorování povrchu nestalo pouze formulí o sebepozorování, nýbrž skutečnou kázní. Jinak by nikdo žádného úspěchu v mystickém školení nedosáhl. To znamená, že se vyžaduje práce a nikoli čistě teoretické vědomosti o tom , co se má dělat.

Pozorování nitra znamená, že víte, co činí váš cit, mysl, nálada, duševní stavy. A musíte o tom nejen vědět, ale také s tím vším něco činit. Musíte mysl odtahovat ode všeho, na čem chce ulpět, cit pozvedat, abyste se nestali tuhými, náladu musíte mít radostnou, duševní stavy se musí vyznačovat optimismem, vírou v dobro, spíš nadšením než vnitřní pokleslostí. Když toto všechno budete činit, sebepozorování se zjemní, takže už pak budete moci poznat, že bytí je souborem fyzikálních faktorů, které jsou v podmíněných vztazích k různým sférám životnosti a prožívání. teprve toto poznání umožní volit spásu nebo cestu nebeskými světy. O cestu nižšími světy totiž nikdo zájem nemá
Zdroj:Malý mystický slovník naučný

Meditace (z lat) rozjímání, hloubání. V praktické józe se pod slovem meditace myslí metodická myšlenková operace, jejíž základna je extenzivní. Prostřednictvím meditace se má bloudivé myšlení změnit v řízené k jednomu stavu nebo předmětu, na který se se ovšem nemyslí, ale uvažuje se o něm. Z psychologického hlediska je proto meditace předstupněm vlády nad myšlením a průpravou utišení myšlenkové činnosti. Obvykle se meditace považuje za následující stupeň soustředovací praxe, která začíná soustřeďováním. Meditace však může být i přípravou na soustředěním jestliže od soustředění požadujeme, aby předmět i obsáhlo i proniklo. Z tohoto důvodu máme meditaci považovat za extenzivní soustředění, kdežto koncentraci za soustředění intenzivní. Z jiného hlediska se meditací navozuje ovlivnění abstraktními stavy nebo předměty, které podle pouček jógy musí mít božský charakter, jestliže ovlivněné má být žádoucí, totiž vyšší. Metodické úvahy, které vlastně jsou meditací, uvádějící předměty úvah do kontaktu s pasivním psychickým faktorem totiž s intelektem a uvědomováním; tím meditace získává povahu psychické činnosti, jejímž bezprostředním výsledkem musí být změna duševního stavu. Vzhledem k tomu chápejme meditaci jako psychickou metodickou činnost, která člověka usměrňuje k vytčenému cíli, jimž se rozumí žádoucí změna duševního stavu.
Zdroj:Malýmystický slovník naučný

Bdění - psychický stav, provázený dokonalou evidencí vjemů i vlastní bytost. Proto bdění můžeme pokládat za tlumené již tehdy, když je člověk za normálního stavu vědomí málo všímavý, nebo je zaujatý sám sebou či nějakou myšlenkou, nebo když nechá bloudit mysl, nebo se nechá unášet city. Za těchto oklolností vždy sní i když se zdá, že bdí. Za nejvyšší stupeň bdění považují mystikové duševní probuzení, které je spojeno se vznikem osvícení. Proto moudrost a mystické poznání mají přirozený psychický podklad; jsou znamením nejvyšší bdělosti, jež je možno dosáhnout pomocí zevrubného uvědomování dějů ve vlastní bytosti i ve světě v jednom okamžiku a v nejvyšším měřítku. Každý neuvědomělý psychický pochod bdělost oslabuje a tím i napomáhá rozvoji stavu snů a nevědomosti, která člověka duševně ovládne.
Nirvána - vyvanutí, rozplynutí; vykoupení z životní žízně; osvobození duše z koloběhu životů. Takřka průvodcem nirvány je vyhasnutí zájmů o svět, apatie k němu a dokonce mizení pocitu fyziologického tepla, jež si ovšem běžný člověk neuvědomuje, leda při horečce. Nirvány je možno dosáhnout již za života a kdo ji za živa dosáhl, je džívamukti, vykoupení za živa. Dokonalého vykoupen ze všech životních pochodů může být dosaženo v okamžiku smrti, takže ten, kdo stav nirvány "pronese" okamžiky smrti, dosahuje paranirvány a stává se z něho muktí.
Nirváně také předchází prožívání transcedentních stavů vědomí, což je spojeno s různými stupni blažeností a někdy vyústuje do stavu, v němž mizí pojem času a postoru. V tomto stavu přestává životní žízeň, skrývajících se v samotných buňkách těla; její vymizení souvisí s tím, že ten, kdo umírá v tomto stavu, nemá v sobě největší závan touhy být. To je předpoklad pro ustání životních pochodů ve všech stupních a složkách. Životní síly, nepodněcované touhou po bytí pak již nemají tolik energie, aby se mohla zachytit v nových podmínkách rozvoje, v novém materiálu, tvořícím bytí: Proto je nutné považovat nirvánu za stav ukončení všech procesů diferenciace, nikoli pouze za evidentní stav absolutna, ovlivňující vědomí

Všechny clánky

A

Abhidhamma

Abhidhamma je eticko-psychologický systém vědění používaný již dvacetpět staletí jako podklad buddhistických technik školení mysl, meditace, psychohygieny a psychologie. Abhidhamma popisuje a vysvětluje jen skutečně existující fenomény, podmínky jejich vniku, změny, zániku a - což je pro praktické užití nejdůležitější - jejich etické hodnocení.

Aštávakragíta

Ó, svět je pouhá představa: jenom proto, že mi chybí poznání, objevuje se ve mně, podoben stříbru, které je pouhou perletí, hadu, který je pouhým provazem, vodě, která je pouhým zrcadlením slunečních paprsků ve vzduchu.

B

Bohm D. -Implikátní řád

V dějinách lidstva nacházíme řadu pohledů na svět, tj. obecných představ o kosmickém řádu a o povaze skutečnosti jakožto celku. Každý z těchto pohledů na svět vyjadřuje podstatu ducha své doby a každý z nich měl hluboký vliv jak na jednotlivce, tak i na společnost jakožto celek - a to nejen fyzicky, nybrž i psychologicky a eticky. Povaha těchto vlivů byla různá, nejdůležitější však byla představa universálního řádu.

Bhagavadgíta

Nestvořil jsem člověka ani samotný čin proto, aby byly skutky spjaty se svými výsledky. Jen vnější jevy tak šálí všechno lidstvo.
Všudypřítomný duch nepřihlíží k zásluze ani k provinění a lidé netrpí pro spáchaný hřích, ale proto, že jejich vědění je zahaleno nevědomostí. Ale nevědomost se rozptýlí Poznáním, tak jako sluneční světlo rozhání noční temnotu.

C

C.Castaneda - Kolo času

Bojovníci říkají, že jenom díky našemu vnímání si myslíme, že jsme obklopeni světem předmětů. Ve skutečnosti jsme však obklopeni Orlovými emanacemi, které jsou těkavé, vždy v pohybu a přece věčně neměnné.

K

Krishnamurti - o člověku

Člověk je nicota. Může mít jméno a tituly, majetek a bankovní konto, může mit moc a může být slavným, ale přes všechna tato zjištění není nic, je nicota. A at už si je třeba totálně nevědomý této nicotnosti, prázdnotě, nebo at´ o ni nechce vědet, at dělá cokoliv, aby se ji vyhnul, tato nicotnost, tato prázdnota tu prostě je.

H

Hlas ticha

Je-li zastaveno mechanické myšlení silou mentálního soustředění s oporami a přivedeno až k výslednému jevu, jímž je jistý stupeň prozření, ukáže se náhle, že až dosud viděné jevy jako např., lidé a živočichové jsou pouze masky zakrývající rozhodující psychickou skutečnost, která má často zcela jinou povahu než její maska.";

Holografický vesmír

Aspect a jeho tým odhalili, že za jistých okolností subatomární částice jako jsou elektrony, schopny okamžitě komunikovat spolu navzájem bez ohledu na vzdálenost, která je odděluje. A je jedno jestli jsou od sebe daleko 10 centimetrů nebo 10 miliard kilometrů.

K

K.Minařík- Kéčara, poutník po obloze. Recenze z časopisu GEMMA od K.Funka

Kéčara je poutavým, pro zájemce pro tuto oblast následovatelným, pro laiky poučným vyprávěním o člověku, který poznal, co je svrchovaná psychologická usebranost, který mravní kázní vyléčil sebe i část okolí od různých povahových a charakterových defektů, a který dosáhl nejvyšší mety, k níž od dětství směřoval - trvalé realizace jógového resp. Mystického poznání, zhodnotivšího jej jako člověka duchovního i zemského, což on sám ostatně považoval za nesdělitelné

K.Minařík-Reinkarnace

Protože je znalost zákona o znovuvtělování a o vytváření okolností pro příští inkarnaci pro jóginy a mystiky velmi důležitá,pokládám za dobré pojednat o tom i v této knize. Cíl,který sleduji,je objasnit,jak lze přenést vědomí přes okamžik smrti a jak si upravit osudové podmínky pro budoucí život

K.M.-Filozofie Přímé stezky

Jako každý jedinec má svůj názor na Boha,svět a člověka, tak i v nauce Přímé Stezky se setkáváme s určitým pojetím těchto skutečností.Nauka Přímé Stezky však chce odhalit jejich podstatu a neopírá se o domněnky a spekulace. Doporučuje určitou duševní metodu

Džnánajóga

Jóga je souborný název pro mentální úsilí, jehož účelem je uzpůsobit mysl a vědomí k tomu, aby si mohly zachovat svou obvyklou funkci, i když se sebeuvědomění přenese za tento svět, někam do světa transcendentního. Proto i při tomto úsilí má být zachováno v dokonalé evidenci všechno, co se může naskytnout při žití v tomto pozemském světě. Jóga je zvláštní, specifická psychologická nauka, která má tolik větví, kolik je druhů jóg. Každá jóga má svým specifickým způsobem člověka uzpůsobit k převedení mysli a vědomí do transcendentního světa.

M

Mantra

O Světlo věčné, nehynoucí,Tobě se klaním s vroucností.Prozařuj mysl, cit i rozum,vzývám Tě celou bytostí.

Gustav Meyrink- povídka Hra cvrčků

Nemohl jsem od toho Dugpy odvrátit oči – dlouho ne – a když na to teď vzpomínám, řekl bych skoro, že jsem si připadal jako dítě, jemuž se při pohledu na strašnou masku hrůzou tají dech.

Gustav Meyrink- Zelená tvář - úryvek

Být bdělý je to nejdůležitější.
O ničem není člověk tak přesvědčen jako o tom, že bdí; přesto je ve skutečnosti lapen v síti, kterou si sám upletl ze spánku a snu. Čím hustší je síť, tím mocněji vládne spánek; kdož jsou v ní zapleteni, jsou spáči, kteří jdou životem jako stádo dobytčat na porážku - tupě, lhostejně a bezmyšlenkovitě.

Matrix - dialogy z filmu

Morpheus: I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain. But you feel it. You've felt it your entire life. That there's something wrong with the world.

de Mello-Minutové nesmysly

30. Zvědavý žák řekl:'Pověz nám nějaký příznak, podle kterého poznáme osvícení.' Mistr odvětil:'třeba tohle. Najednou se budete sami sebe ptát? Jsem blázen já, nebo všichni ostatní?'

Modulovaná vibrace

O

Osho - mé probuzení

Těchto sedm dní bylo ohromou transformací, totalní transformace. A poslední den přítomnost totálně nové energie, nového světla a nového potěšení, se stala tak intezivní, že to bylo skoro nesnesitelné - jako bych měl explodovat, jako bych se měl zbláznit blažeností.

Osho -Otázka osvícení.

Otázka: Milovaný mistře je osvícení podobné myšlence nebe? Proč je nutné, když jsi jednou osvícený, aby ses už nikdy nenarodil? Život je přeci tak štavnatý, takový poryv, vypadá bláznivě dosáhnout osvícení a nikdy se nevrátit zpět.

Osho - Atíšův dar

Meditujte na tyto sútry, jsou určeny pouze pro meditaci. Atiša není filosof, je siddha, je Buddha. To, o čem mluví, není z rozumu,jsou to přesné instrukce postižitelné pouze těmi, kdo jsou připraveni vydat se na cestu do Neznáma.'

P

Pataňdžaliho jógasútra

  1. Začínáme objasněním jógy.
  2. Jóga je ovládnutí činnosti mysli. (Zastavení proměn myslícího principu.)
  3. Když je mysl ovládnuta, Já nepohnutě spočine ve svém původním neproměnlivém stavu.
  4. Je-li tomu jinak, Já–pozorovatel se ztotožňuje s proměnami mysli.

Procitni a chechtej se 

Co je to osvícení?
Když se vrátíte ke svému Já, nazýváme to osvícením, uvědoměním, osvobozením, volností. Když poznáte Já, víte vše.V tomto probuzení odhalíte, že je ve vás celý vesmír. Všechny vesmíry jsou ve vašem nitru a vy jste vesmírem. Toto je nejzazší pochopení. Víte-li toto. víte vše. Nevíte-li to, nevíte nic, bez ohledu na to, kolik informací jste nashromáždil.

R

Rezonance

Ve fyzice je rezonance definována jako proces, kterým probíhá přenos energie mezi dvěma vibrujícími systémy, které oscilují na podobných vibračních frekvencích (zdrojový a rezonující systém), jehož výsledkem je nárůst vibrační amplitudy rezonujícího systému. V případě, že frekvence rezonujícího systému je přesně rovna frekvenci zdrojového systému, amplituda vibrací rezonujícího systému vzroste velmi mnoho (pokud by neexistovala setrvačnost, tak by vzrostla až k nekonečnu) až k maximální charakteristické hodnotě.

Rezonance2

Vše je tedy vibrací. A co k tomuto tématu říkají vědci:
"Vše je vibrace. Vše je pohyb. Prázdnota [Pralátka] podle určitých zákonitostí fluktuuje mezi Bytím a Nebytím. Kvanta [malé, nedělitelné jednotky energie] zrozená jako výsledek vibračního pohybu prázdnoty jsou "virtuální", tj. nematerializují se do skutečných pozorovatelných částic. Potřebují určitou hmotu a energii, aby měla materiální existenci."

S

Slovo Budhovo

V

Vězení - povídka od M.Nesmitha

Zanedlouho Jason objevil díru v západní zdi vězení. Zpozoroval ji jednoho odpoledne, když odešel od ostatních vězňů a jejich věčných her. Zdálo se, že ji nikdo nehlídá. Zůstal zaraženě stát; připadalo mu podivné, že mohla v jinak dobře zabezpečeném vězení existovat taková úniková cesta, a to za zjevného nezájmu vězněných. Nahlédl do díry, ale viděl pouze na pár metrů. Hustá mlha, která byla venku, zakrývala výhled.

Vidžňána bhairava tantra

Ó Šivo, jaká je tvá skutečnost? Co je tento vesmír plný divů? Z čeho sestává sémě? Kdo je ve středu vesmírného kola? Co je to život za tvarem a překračující tvary? Jak do něj můžeme naplno vstoupit, překonat prostor i čas, jméno i určení? Rozptyl mé pochybnosti!";

Vliv partnera a prostředí

V józe je poměrně dobře známo, jaký blahodárný vliv na duchovní pokrok žáka má satsang, pobývání v přítomnosti mistra. Málo si však uvědomujeme, že satsang je jen zvláštním případem obecné zákonitosti, ve které se všichni navzájem ovlivňujeme, at již vědomě či nevědomě, v dobrém , ve zlém, duchovně nebo dokonce božsky.

Z

Základy hologramu

Zde je několik základních věcí o hologramu. Budou zde vysvětleny dva principi hologramu: 1. vzorec vlnové interference, a 2. koherentní světlo. A pak popsány jak hologram informace ukládá a vyvolává.


Věda

Holografický vesmír

Aspect a jeho tým odhalili, že za jistých okolností subatomární částice jako jsou elektrony, schopny okamžitě komunikovat spolu navzájem bez ohledu na vzdálenost, která je odděluje. A je jedno jestli jsou od sebe daleko 10 centimetrů nebo 10 miliard kilometrů.

Rostislav Kocourek, Antonín Bajer - Věda a jóga(30.3.04)

Kapitoly: Úvod, Fyzikální východiska jógy (2), Vědecké základy jógy (3), Věda a EEG (4), Věda a jóga - Závěr (5)

J. Studený - Jóga a genetika(26.5.04)

joga a genetika

Rezonance – základní princip v józe

Ve fyzice je rezonance definována jako proces, kterým probíhá přenos energie mezi dvěma vibrujícími systémy, které oscilují na podobných vibračních frekvencích (zdrojový a rezonující systém), jehož výsledkem je nárůst vibrační amplitudy rezonujícího systému. V případě, že frekvence rezonujícího systému je přesně rovna frekvenci zdrojového systému, amplituda vibrací rezonujícího systému vzroste velmi mnoho (pokud by neexistovala setrvačnost, tak by vzrostla až k nekonečnu) až k maximální charakteristické hodnotě.

Rezonance - Skrytý Klíč ke Všem Klíčům k Projevům Vesmíru

Vše je tedy vibrací. A co k tomuto tématu říkají vědci:
"Vše je vibrace. Vše je pohyb. Prázdnota [Pralátka] podle určitých zákonitostí fluktuuje mezi Bytím a Nebytím. Kvanta [malé, nedělitelné jednotky energie] zrozená jako výsledek vibračního pohybu prázdnoty jsou "virtuální", tj. nematerializují se do skutečných pozorovatelných částic. Potřebují určitou hmotu a energii, aby měla materiální existenci."

Princip modulované vibrace

Abychom tomuto principu snadněji porozuměli, analyzujme dvourozměrnou vibraci. Předpokládejme, že máme strunu upnutou mezi dva pevné body (obr. 1a). Pokud strunu v prostředku napneme a následně uvolníme, začne oscilovat a vytvoří dvě symetrické křivky.....

D.Bohm - Imlikatni rad

V dějinách lidstva nacházíme řadu pohledů na svět, tj. obecných představ o kosmickém řádu a o povaze skutečnosti jakožto celku. Každý z těchto pohledů na svět vyjadřuje podstatu ducha své doby a každý z nich měl hluboký vliv jak na jednotlivce, tak i na společnost jakožto celek - a to nejen fyzicky, nybrž i psychologicky a eticky. Povaha těchto vlivů byla různá, nejdůležitější však byla představa universálního řádu

Základy hologramu

Hologram je založen na teorii nositele nobelovy ceny Denise Gabora, týkající se vzorců interference. Gabor objevil v roce 1947, že každý vrchol vlnového vzorce obsahuje celou informaci o jeho původním zdroji, a tato informace muže být uložena na film a reprodukována. To je důvod proč se nazývá hologram(celý záznam).


Jóga

Džňánajóga

Jóga je souborný název pro mentální úsilí, jehož účelem je uzpůsobit mysl a vědomí k tomu, aby si mohly zachovat svou obvyklou funkci, i když se sebeuvědomění přenese za tento svět, někam do světa transcendentního. Proto i při tomto úsilí má být zachováno v dokonalé evidenci všechno, co se může naskytnout při žití v tomto pozemském světě. Jóga je zvláštní, specifická psychologická nauka, která má tolik větví, kolik je druhů jóg. Každá jóga má svým specifickým způsobem člověka uzpůsobit k převedení mysli a vědomí do transcendentního světa.

Pataňdžaliho jógasútra

  1. Začínáme objasněním jógy.
  2. Jóga je ovládnutí činnosti mysli. (Zastavení proměn myslícího principu.)
  3. Když je mysl ovládnuta, Já nepohnutě spočine ve svém původním neproměnlivém stavu.
  4. Je-li tomu jinak, Já–pozorovatel se ztotožňuje s proměnami mysli.

Jáma

První stupeň jógického školení podle Pataňdžaliho systému. Jsou to tzv. zdrženlivosti nebo zákazy, které musí být považovány za veliké mravní sliby.

Nijáma

Příkazy; druhý člen Pataňdžaliho osmidílného jógického školení, znamenající očistu ve smyslu morálním, tedy očistu na vnější úrovni.

bhaktijóga
- jóga lásky a oddanostik Bohu. Psychologický význam této jógy je v otevírání se člověka vyšším principům, které vzývá a podrobuje se jim.
Tímto způsobem se doře potlačí nižší zřetele a člověk se upravuje na vyšší vjemy a prožívání, jakož i na realizaci božských stavů. Bhaktijógu je možno považovat za školu lásky k Bohu. Její první stupeň je vaidhi-bhakti, čili vzývání Boha a odevzdávání se do vůle boží. Druhým je rága-bhakti, čili pravé uskutečnění lásky k Bohu. Třetím je para-bhakti, čili poznání Boha ve všem, co člověka obklopuje. V jiném pojetí je první stupeň známkou pokusů jednotlivce být božím. Druhý stupeň znamená stav, v němž si je člověk vědom toho, že je božím. Třetí stupeň znamená realizaci bhakti; jogín, který se věnoval lásce k bohu, dosahuje toho,že ho nachází a vidí ve všem.Tato realizace je toho druhu, že člověk pozná sebe jako Boha, s čímž zase souvisí rozvoj pocitu svobody, který vrcholí do stavu v němž člověk ponává sebe jako absolutno. Tím se uzavírá vývojový proces a člověk dosahuje spásy v pravém smyslu toho slova. Tento poslední a nejvyší stav bývá nazýván též prema-bhhakti nebo mahá-bháva.


karmajóga
- cesta k realizaci stavů absolutnapomocí správného konání. K této realizaci ovšem nepřispívají všechny činy, ale pouze činy nesobecké;ty, které jsou vykonávány bud k poctě Boha, nebo se zřetelem na to, aby prospěly jiným bytostem. Čnnost, které se člověk dopouští s myšlenkami na vlastní osobní prospěch, k. neschvaluje, a to ani tehdy, kdyz ji člověk omlouvá přesvědčením, že je to činnost z povinnosti.
Očišťující nebo od následků karmy oproštující činnost je taková, jíž se člověk dopouští třeba proto, aby nebyl nečinný. Nebo činnost podmíněná poznáním, že nečinnost vede k duševnímu otupění a psychickému úpadku. Také činnost pramenící z poznání, že stavy pocházející z nečinnosti, jsou právě opačné, než jóga schvaluje.Tato idea karmajogy svědčí o tom, že základem jógy není pasivita. Jóga je psychologická škola, jejímž hlavním záměrem je vystupnovat energičnost; její pomocí se mají vyvážit překonávající a posléze člověka si podrobující energetické tlaky zevního světa. Přitom karmajoga nejlépe dokazuje, že jóga především neschvaule to, aby člověk žil v kontaktu se světem jako chtivý tvor, nebot takovýto způsob živote vede k otroctví a strastem jimíž trpí celá lidská společnost.

Celé knihy

Bhagavadgíta

Nestvořil jsem člověka ani samotný čin proto, aby byly skutky spjaty se svými výsledky. Jen vnější jevy tak šálí všechno lidstvo.
Všudypřítomný duch nepřihlíží k zásluze ani k provinění a lidé netrpí pro spáchaný hřích, ale proto, že jejich vědění je zahaleno nevědomostí. Ale nevědomost se rozptýlí Poznáním, tak jako sluneční světlo rozhání noční temnotu.

Aštávakragíta

Ó, svět je pouhá představa: jenom proto, že mi chybí poznání, objevuje se ve mně, podoben stříbru, které je pouhou perletí, hadu, který je pouhým provazem, vodě, která je pouhým zrcadlením slunečních paprsků ve vzduchu.

Procitni a chechtej se 

Co je to osvícení?
Když se vrátíte ke svému Já, nazýváme to osvícením, uvědoměním, osvobozením, volností. Když poznáte Já, víte vše.V tomto probuzení odhalíte, že je ve vás celý vesmír. Všechny vesmíry jsou ve vašem nitru a vy jste vesmírem. Toto je nejzazší pochopení. Víte-li toto. víte vše. Nevíte-li to, nevíte nic, bez ohledu na to, kolik informací jste nashromáždil.