David Bohm (1917-94)

byl jeden z nejpřednějších teoretickch fyziků jeho generace a jeden z jeden z nejvlivnějších teoretiků nově vznikajícího paradigmatu, kterým je svět stále více nahlížen. Bohmova výzva konvenčnímu chápání kvantové teorii vedla vědce k přezkoumání toho, co vlastně dělají, a k otázce po podstatě jejich teorií a jejich vědocké metodologie. David Bohm v sobě spojoval radikální pohled na fyziku, spirituální pochopení světa a hluboké lidství. V letech před svou smrti v roce 1992, přednášel po celém světě o významu fyziky a vědomí.

Odkazy:

Texty:

K.Minařík-Nelpění
Nelpění zbavuje strachu.Kdo nelpí,nepatří již ani do pekla ani do nebe,neboť je nad ně povznesen.Může navštěvovat všechny sféry,nebe i peklo,může vidět Boha a poznat všechna tajemství vesmíru,neboť nelpěním nabyl volnosti.
K.Minařík-Reinkarnace
Protože je znalost zákona o znovuvtělování a o vytváření okolností pro příští inkarnaci pro jóginy a mystiky velmi důležitá,pokládám za dobré pojednat o tom i v této knize. Cíl,který sleduji,je objasnit,jak lze přenést vědomí přes okamžik smrti a jak si upravit osudové podmínky pro budoucí život
K.M.-Filozofie Přímé stezky
Jako každý jedinec má svůj názor na Boha,svět a člověka, tak i v nauce Přímé Stezky se setkáváme s určitým pojetím těchto skutečností.Nauka Přímé Stezky však chce odhalit jejich podstatu a neopírá se o domněnky a spekulace. Doporučuje určitou duševní metodu
Džnánajóga
Jóga je souborný název pro mentální úsilí, jehož účelem je uzpůsobit mysl a vědomí k tomu, aby si mohly zachovat svou obvyklou funkci, i když se sebeuvědomění přenese za tento svět, někam do světa transcendentního. Proto i při tomto úsilí má být zachováno v dokonalé evidenci všechno, co se může naskytnout při žití v tomto pozemském světě.