Kdo zná svou vlastní podstatu,
a nejvnitřnější pravdu,
je navždy šťasten. -Milarepa
<Some things can't be explained, but only experienced >

Osobnosti