Květoslav Minařík

V mládí do nejhlubších podrobností poznal a sám na sobě uskutečnil nejvyšší duchovní a mystické ideály Východu, aniž přitom ztratil kontakt s občanským životem. Své zkušenosti potom zformuloval jako originální, z knih nevyčtenou duchovní nauku, jež vychází z psychologie a způsobu myšlení současného Evropana. Vede je životem a zdokonaluje jeho bytost jako celek. Nezabývá se jen fyzickou, mravní nebo mentální složkou, ale harmonicky je rozvíjí všechny na jednou.

Odkazy:

Texty:

K.Minařík-Nelpění
Nelpění zbavuje strachu.Kdo nelpí,nepatří již ani do pekla ani do nebe,neboť je nad ně povznesen.Může navštěvovat všechny sféry,nebe i peklo,může vidět Boha a poznat všechna tajemství vesmíru,neboť nelpěním nabyl volnosti.
K.Minařík-Reinkarnace
Protože je znalost zákona o znovuvtělování a o vytváření okolností pro příští inkarnaci pro jóginy a mystiky velmi důležitá,pokládám za dobré pojednat o tom i v této knize. Cíl,který sleduji,je objasnit,jak lze přenést vědomí přes okamžik smrti a jak si upravit osudové podmínky pro budoucí život
K.M.-Filozofie Přímé stezky
Jako každý jedinec má svůj názor na Boha,svět a člověka, tak i v nauce Přímé Stezky se setkáváme s určitým pojetím těchto skutečností.Nauka Přímé Stezky však chce odhalit jejich podstatu a neopírá se o domněnky a spekulace. Doporučuje určitou duševní metodu
Džnánajóga
Jóga je souborný název pro mentální úsilí, jehož účelem je uzpůsobit mysl a vědomí k tomu, aby si mohly zachovat svou obvyklou funkci, i když se sebeuvědomění přenese za tento svět, někam do světa transcendentního. Proto i při tomto úsilí má být zachováno v dokonalé evidenci všechno, co se může naskytnout při žití v tomto pozemském světě.
Cesta k dokonalosti
Poukazy k praxi - Účelem této nauky je v prvé řadě člověka uvést na cestu odstraňování karmických následků, pocházejících z niterných konfliktů.
O kázni - Mravní sebezdokonalování je prvním velmi důležitým krokem na cestě k nabytí mystických zkušeností a vědění. Jeho výsledkem je, že se vytvoří subjektivní prostředí, které znemožňuje, aby na usilujícího člověka dolehly nízké svody a pokušení.
O soustředování - Prvním stupněm soustředění je pozornost zvaná dhárana. Aby mohla být uskutečněna, musí se člověk pomocí morálního úsilí odpoutat od jednotlivých jevů smyslového světa a setrvávat v duševním klidu bytosti, která po ničem světském již netouží.
Konečené poučky - Cílem soustřeďovacího úsilí je poznání způsobu, jak vyprostit já z těla, což je předpokladem duchovní svobody v nadosobním smyslu. Proto se má soustřeďování provádět ve stavu nejvyšší bdělosti.
Průvodní jevy - Mysl může být pozorností vedena ke skutečnostem fyzickým, psychickým nebo i k prázdnotě absolutna. Vzhledem k různorodé povaze objektů, k nimž může vést soustředění, dochází též k různorodým průvodním jevům v duchovním úsilí.