Nelpění je ctnost,kterou člověk musí neustále rozvíjet,aby dosáhl duchovní očisty (osvobození). Je to ctnost,která trhá nejmocnější lidská pouta - vztahy k pozemskému životu. Uskuteční-li ji, ovládne svět příčin a takto nabytou mocí dosáhne stavu vyššího než bozi. Proto nad tuto ctnost není nic,co by zasluhovalo,aby se tomu tolik věnoval.
Nelpění zbavuje strachu.Kdo nelpí,nepatří již ani do pekla ani do nebe,neboť je nad ně povznesen.Může navštěvovat všechny sféry,nebe i peklo,může vidět Boha a poznat všechna tajemství vesmíru,neboť nelpěním nabyl volnosti.Všichni mudrci byli narozeni z ctnosti nelpění,která je nejzákladnější kázní v mystické praxi.To však neznamená,že musili ztratit smysl pro povinnost ve všedním životě, neboť bez účastenství na tomto životě by nemohli dosáhnout úplného vybití karmy, jež vede k vědění a odstraňuje utrpení.
Dalajlama dostane velikánskou krabici s mašlí. Rozvazuje ji, zvedá víko, kouká dovnitř a říká: "Nic! Po tom jsem vždy toužil.".