Bhaktijoga

- cesta k realizaci stavů absolutnapomocí správného konání. K této realizaci ovšem nepřispívají všechny činy, ale pouze činy nesobecké;ty, které jsou vykonávány bud k poctě Boha, nebo se zřetelem na to, aby prospěly jiným bytostem. Čnnost, které se člověk dopouští s myšlenkami na vlastní osobní prospěch, k. neschvaluje, a to ani tehdy, kdyz ji člověk omlouvá přesvědčením, že je to činnost z povinnosti. Očišťující nebo od následků karmy oproštující činnost je taková, jíž se člověk dopouští třeba proto, aby nebyl nečinný. Nebo činnost podmíněná poznáním, že nečinnost vede k duševnímu otupění a psychickému úpadku. Také činnost pramenící z poznání, že stavy pocházející z nečinnosti, jsou právě opačné, než jóga schvaluje.Tato idea karmajogy svědčí o tom, že základem jógy není pasivita. Jóga je psychologická škola, jejímž hlavním záměrem je vystupnovat energičnost; její pomocí se mají vyvážit překonávající a posléze člověka si podrobující energetické tlaky zevního světa. Přitom karmajoga nejlépe dokazuje, že jóga především neschvaule to, aby člověk žil v kontaktu se světem jako chtivý tvor, nebot takovýto způsob živote vede k otroctví a strastem jimíž trpí celá lidská společnost.