Mantra Kristýnky LédrovéO Světlo věčné, nehynoucí
Tobě se klaním s vroucností.
Prozařuj mysl, cit i rozum
Vzývám Tě celou bytostí.


Prozařuj všechny buňky v těle,
Naplň je světlem, moudrostí.
Necht´ splynu s Tebou oproštěny
Od všech světských žádostí.


Tobě se celá obětuji
Nabízím síly, schopnosti.
Vzdávám Ti hold a věčnou chválu
Prosím za všechny bytosti.


Nech´t jsou všechny bytosti štastny,
A necht´ jsou všechny blaženy.
Necht´ nepocitují více strasti
Neprožívají utrpení.


Prosím pomoz překlenout bolest
Vzniklou z lidského cítění.
Prosím pomoz přetvořit celou bytost
Dej Poznání a Osvícení.